ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Spotkanie autorskie – Maksymilian Czornyj | AKCENT

data: 03/08/2011, godzina: 17:00, miejsce: Mięćmierz, program artystyczny: spotkania

| Galeria KLIMATY w stodole | wstęp wolny

 

Maksymilian Dymitr Czornyj (ur. 1989) – Student prawa UMCS. Opublikował w prasie kilka wierszy, od kilku lat zajmuje się prozą – jest jednym z najbardziej obiecujących debiutantów prozatorskich „Akcentu” (2007/2). Jego opowiadania ukazywały się ponadto w „Aspiracjach”, „Korespondencji z ojcem”, „Kozimrynku”, „Kurierze Galicyjskim” (Lwów), „Rzeczpospolitej Kulturalnej” (Londyn) „Szafie”, „Toposie”. Były tłumaczone m.in. na język ukraiński. Laureat nagrody publiczności międzyportalowego konkursu „Studnia”.

 

„Akcent” – kwartalnik literacko-artystyczny, wydawany od 1980 roku w Lublinie. Jednym z głównych tematów pisma są procesy kulturowe, zachodzące na pograniczu kultur i narodowości. To tutaj ukazały się pierwsze polskie przekłady „Malowanego ptaka” Kosińskiego, „Szatańskich wersetów” Rushdiego oraz opowiadań Singera. Publikowano w nim także utwory „śpiewających poetów” – Młynarskiego, Brassensa, Brela, Okudżawy, Wysockiego. W „Akcencie” publikowali m.in.: Karl Dedecius, Jacek Dehnel, Ryszard Kapuściński, Tadeusz Konwicki, Istvan Kovacs, Hanna Krall, Wiesław Myśliwski, Wacław Oszajca, Piotr Sommer. W roku 2010 pismo obchodziło 30-lecie istnienia.