ZNAJDŹ W PROGRAMIE

retrospektywy reżyserskie

Ich celem jest przybliżenie widzom wybitnych reżyserów, których dorobek ma lub miał kluczowy wpływ na kierunki rozwoju światowej kinematografii. Bohaterami tegorocznej edycji będą Roberto Rossellini i Andrzej Kondratiuk.