ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Zaproszenie na film – MOCKUMENTARIES

data: 01/08/2011, godzina: 16:15, miejsce: Kino pod Srebrną Gwiazdą, program artystyczny: spotkania

Prezentacja filmów: „List z Argentyny” (reż. Grzegorz Pacek, 1997), „Podwójne życie Kieratówny” (reż. Piotr Kielar, 1997).