PROGRAM SEARCH

I LOVE CINEMA CAFE | Promotion of the book „Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości” | ha!art

date: 02/08/2011, time: 13:30, place: I Love Cinema Cafe, artistic program: meetings

Promotion of the book „Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości (wywiad-rzeka)” – Publisher: ha!art, Warsaw 2011. Guests: Grzegorz Królikiewicz, Franciszek Trzeciak, Zbigniew Warpechowski, Piotr Marecki, Piotr Kletowski.