ZNAJDŹ W PROGRAMIE

Centrum Sztuki Filmowej KOCHAM KINO | rozstrzygnięcie konkursu

data: 31/07/2011, godzina: 14:00, miejsce: Kolegium Sztuk Pięknych, program artystyczny: wystawy

Projekt Centrum Sztuki Filmowej i Multimedialnej Centrum Sztuki Filmowej KOCHAM KINO w Kazimierzu Dolnym – konkurs studencki dla dyplomantów Samodzielnej Pracowni Projektowania Teorii Architektury Politechniki Warszawskiej, pod patronatem Burmistrza gminy Kazimierz Dolny Grzegorza Duni.

Wystawa czynna przez cały festiwal, do 7 sierpnia 2011, w godzinach 10:00-18:00.

Konkurs studencki na projekt Centrum Sztuki Filmowej KOCHAM KINO, mającego być stałą siedzibą dla odbywającego się corocznie w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą Festiwalu Filmu Sztuki Dwa Brzegi, powstał z inicjatywy prof. dr hab. arch. Ewy Kuryłowicz, Kierowniczki Samodzielnej Pracowni Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej jesienią 2010 roku. Wykonanie tego projektu zostało zaproponowane w trybie dyplomów inżynierskich dyplomantom, którzy zgłosili się do Pracowni na semestr letni 2010/2011, do trojga promotorów działających w Pracowni: prof. Ewy Kuryłowicz, dr arch. Radosława Achramowicza i arch. Piotra Kudelskiego.

Plany wybudowania Centrum Sztuki Filmowej w Kazimierzu Dolnym były omawiane od pewnego czasu – ich spiritus movens była Dyrektor Artystyczna Festiwalu „Dwa Brzegi” Grażyna Torbicka, która podjęła ideę uczestnictwa w zorganizowaniu konkursu i udziału w pracach Jury oraz objęła nad nim patronat, określając potrzeby funkcjonalne Centrum.

Istotną przesłanką było zapewnienie takiej charakterystyki obiektu, która zapewni potrzebne dla miasta funkcjonowanie nie tylko podczas festiwalu, ale i przez pozostałą część roku. Bardzo ważnym założeniem było również współczesne zinterpretowanie genius loci Kazimierza Dolnego, ze spojrzeniem w przyszłość, poparte studiami socjologicznymi, historycznymi, demograficznymi i antropologicznymi. Sztuka filmu była w opracowywaniu zadania inspiracją na równi z innymi obszarami twórczej działalności człowieka. W programie konkursu założono, że Centrum Sztuki Filmowej powinno pelnić funkcje ekspozycyjne, festiwalowe i komercyjne i zajmować powierzchnię ok. 2 500 tys.m.kw. Ewentualny program uzupełniający CSF zależny od pomysłu na funkcjonowanie obiektu, jego lokalizacji i koncepcji przestrzennej, był dopuszczony jako część autorskiej wypowiedzi konkurujących.

Po konsultacji z Burmistrzem Kazimierza Dolnego Grzegorzem Dunią, który objął patronat nad konkursem ze strony Miasta, w grudniu 2010, ustalono, iż uczestnicy konkursu mogą wybrać na opracowanie projektu jedną z dwóch lokalizacji: działkę w Kamieniołomach oraz działkę przy ul. Kwaskowa Góra, bliżej centrum.

Podczas wernisażu wystawy projektów architektonicznych 31 lipca 2011 w Kolegium Sztuk Plastycznych UMCS w Kazimierzu Dolnym nastąpi ogłoszenie zwycięzców na najciekawszy projekt zlokalizowany w Kamieniołomach i przy ul. Kwaskowa Góra.